ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ซิมทวีทรัพย์ ศูนย์รวมเบอร์มงคล เบอร์สวย เบอร์ดี ทำนายเบอร์

คู่เลข เบอร์สวยเลือกยังไงให้ปัง

วันที่ 09/10/2023

คู่เลข เบอร์สวยเลือกยังไงให้ปัง

3 เคล็บลับง่ายๆ ในการเลือกเบอร์สวย เบอร์มงคล
ส่งเสริมดวงชะตาให้พบเจอแต่สิ่งดี ๆ

ปัจจุบันนี้ถึงแม้วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าเพียงใด มีการวิจัยและพิสูจน์สิ่งต่างๆ มากมาย เพื่อเป็นเหตุผลของการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ให้ทุกคนได้รับทราบเกี่ยวกับที่มาและที่ไปของสิ่งเหล่านั้น  แต่ไม่ว่าจะที่แห่งใดบนโลกนี้ก็ยังคงมีความเชื่อเกี่ยวกับดวงชะตาอยู่ดี โดยความเชื่อเรื่องดวงชะตาของผู้คนจะพบได้ง่ายและใกล้ตัวในชีวิตประจำวันคงหนีไม่พ้นเรื่องดวงชะตากับตัวเลข อาทิเช่น เลขทะเบียนรถยนต์มงคล เลขที่บ้านมงคล รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์หรือเบอร์สวย เบอร์มงคล เป็นต้น ซึ่งความเชื่อเรื่องเลขมงคลเหล่านี้ หรือศาสตร์แห่งตัวเลขนี้จะส่งผลต่อการเสริมดวงในด้านต่าง ๆ ในชีวิต ทำให้เกิดแต่สิ่งดี ๆ  โดยอาจจะมีผลในด้านของสุขภาพ อาชีพการงาน ด้านการเงิน โดยส่วนใหญ่ที่มีการเปลี่ยนได้ง่ายและผู้คนนิยมเปลี่ยนเพื่อเสริมดวงชะตา นั่นก็คือการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ โดยจะเลือกใช้เป็นเบอร์มงคลส่งเสริมดวงชะตาให้พบเจอแต่สิ่งดี ๆ
สำหรับคู่เลข
เบอร์สวยจะมีเคล็ดลับหรือวิธีการเลือกยังให้ปังมาลองดูกัน ดังนี้

1. พิจารณาเบอร์มงคลจากความมงคลของเบอร์ 

สำหรับการเลือกเบอร์มงคลนั้น ตำแหน่งตัวเลขในแต่ละตำแหน่งก็สื่อความหมายที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเบอร์โทรศัพท์นั้นจะมีด้วยกันทั้งหมด 10 ตำแหน่ง แต่การดูคู่เลข หรือเบอร์มงคลจะดูเพียง 7 ตำแหน่งสุดท้ายในการนำมาพิจารณา โดยความหมายหรือความสำคัญของตัวเลข 7 ตำแหน่งท้าย มีด้วยกันทั้งหมด 6 คู่ อาทิเช่น 0xx - ABCDEFG 

 • คู่ที่ 1 - 2 ได้แก่  AB, BC ความหมายของเบอร์มงคลในคู่นี้ คือ ลักษณะภายนอก บุคลิกภาพ และลักษณะการวางตัวของผู้ใช้งาน
 • คู่ที่ 3 - 4 ได้แก่  CD, DE ความหมายของเบอร์มงคลในคู่นี้ คือ อิทธิพลโดยรวม ความสามารถพิเศษ ความชื่นชอบ รสนิยม 
 • คู่ที่ 5 - 6 ได้แก่ EF, FG ความหมายของเบอร์มงคลในคู่นี้ คือ จิตใจ การเก็บเงิน การตัดสินใจ 

โดยคู่เลขหรือเบอร์มงคลสามารถแบ่งออกได้ 3 กลุ่มดังนี้ 

 1. กลุ่มที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน โดยเลขแต่ละคู่นั้นมีพลังและความหมายที่แตกต่างกัน ให้พิจารณาแต่ละคู่ตามอาชีพ ได้แก่
  14, 15, 16,19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64,
  65, 66, 69, 78, 79, 82, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

   
 2. กลุ่มที่เหมาะกับนักสู้ แข่งขัน งานใช้กำลัง เป็นเลขคู่ที่ต้องศึกษาก่อน ใช้สำหรับเพิ่มศักยภาพของผู้ใช้งาน แต่ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อด้านอื่นๆ ด้วย
  ได้แก่ 25, 33, 47, 52, 74

   
 3. กลุ่มที่หลีกเลี่ยงการใช้งาน เป็นคู่เลขที่อันตรายเนื่องจากจะส่งผลด้านลบต่อผู้ใช้งาน
  ได้แก่ 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 27, 30, 31,34, 37, 38, 40, 48, 50, 57, 58, 60, 67, 68, 70,
  71, 72, 73, 75, 76, 77, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 90


2. เลือกเบอร์มงคลให้ตรงกับอาชีพ 

สำหรับการเลือกเลขคู่หรือเบอร์มงคลที่ตรงกับอาชีพนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการเรียงร้อยเบอร์ให้ตรงกับอาชีพนั้นจะเพิ่มการงาน เพิ่มความมงคลให้กับชีวิตเป็นอย่างดีด้วยโดยถ้าหากการงานดี ส่งผลให้การเงินดี ก็จะช่วยส่งเสริมให้ความรักดี และมีความสุขดีขึ้นเป็นลำดับ ตัวอย่างดังนี้ 

 1. หมวดที่ 1 หมวดหมู่อาชีพค้าขาย เลขเสน่ห์เป็นเลขที่เหมาะแก่การค้าขาย สามารถแบ่งได้ดังนี้
   
  • เสน่ห์สวยงาม ได้แก่ 22, 23, 32, 24, 42, 26, 62, 36, 63, 66
  • เสน่ห์ทางคำพูด ได้แก่ 24, 42, 26, 62, 44, 46, 64
  • เสน่ห์แบบฉลาดสดใส ได้รับความเมตตา อุปถัมภ์ ได้แก่ 14, 41, 15, 51, 19, 91 
    
 2. หมวดที่ 2 หมวดหมู่อาชีพงานราชการ  เลขคู่ที่เหมาะกับอาชีพนี้ ได้แก่ 14, 41, 15, 51, 19, 91, 35, 53, 45, 54, 55 ทั้งนี้อาชีพราชการไม่ควรมีเลขเหล่านี้ในเบอร์ ได้แก่ 018, 081, 108, 180, 810, 801
   
 3. หมวดที่ 3  หมวดหมู่อาชีพนักลงทุน เลขคู่ที่เหมาะกับอาชีพนี้ ได้แก่ 47, 74, 77, 89, 98
 4. หมวดที่ 4 หมวดหมู่อาชีพวิศวกร งานช่าง งานซ่อมแซม เลขคู่ที่เหมาะกับอาชีพนี้ ได้แก่ 35, 53, 39, 93, 36, 63, 33
             

โดยแต่ละหมวดหมู่อาชีพอาจจะมีงานย่อยอีกมากมาย ทั้งนี้เลขคู่ในเบื้องต้นเป็นเพียงตัวอย่างในการเลือกคู่เลขที่เหมาะสมกับอาชีพของผู้ใช้งาน เพื่อเสริมความมงคลในการประกอบอาชีพ

3. ปิดท้ายเบอร์มงคลด้วยคู่เลขทรัพย์และปัญญา 

สำหรับการเรียงร้อยเบอร์สวย เบอร์มงคล คู่เลขคู่สุดท้าย นั้นเป็นตำแหน่งของจิตใจ การเก็บเงิน และการตัดสินใจ ดังนั้นในตำแหน่งนี้คู่เลขจึงควรเป็นคู่เลขทรัพย์และปัญญา เพื่อช่วยในการควบคุมพลังเบร์ทั้งหมดให้มีความเหมาะสม เกิดความสมดุล โดยคู่เลขปัญญา ได้แก่ 15, 51, 35, 53, 45, 54, 55, 56, 65, 59, 95

การเลือกคู่เลข เบอร์สวย หรือ เบอร์มงคล สามารถพิจารณาได้ง่าย ๆ จาก 3 วิธีการในข้างต้น ซึ่งจะเป็นวิธีการช่วยให้ผู้ใช้งานได้เลือกคู่เลขที่ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ และสอดคล้องกับการใช้งานของแต่ละบุคคล ดังนั้นแล้วการเลือกใช้คู่เลข เบอร์สวย หรือ เบอร์มงคลนั้น ต้องเลือกคู่เลขหรือเบอร์ที่เหมาะกับผู้ใช้งานเท่านั้น เนื่องด้วยการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันออกไป ซึ่งหากใครยังไม่แน่ใจว่าเบอร์หรือคู่เลขไหนที่เหมาะสมกับตนเอง ลองปรึกษา ซิมทวีทรัพย์ ให้บริการจำหน่ายเบอร์มือถือมงคล  จากผู้ให้บริการมือถือทุกเครือข่าย พร้อมบริการคำทำนายเบอร์มงคลตามหลักที่เชื่อถือได้ รับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ซิมทวีทรัพย์ ศูนย์รวมเบอร์มงคล เบอร์มือถือมงคล เบอร์มงคลราคาถูก เบอร์มงคลเติมเงิน เบอร์สวย เบอร์สวยราคาถูก เบอร์มังกร เบอร์หงส์ เบอร์เสริมดวง เบอร์มงคลตามวันเกิด แบบเติมเงินจากทุกค่ายทั่วไทย มากถึง 24,565 เบอร์ สามารถสั่งซื้อเบอร์มือถือได้ตลอด 24 ชม. (ยินดีให้บริการทุกท่าน)

เราการันตี
เบอร์มงคลราคาถูก นำไปใช้งานได้จริงแบบไม่ติดสัญญาใด ๆ เลือกซื้อเบอร์มงคลกับเราแล้วท่านจะไม่ผิดหวัง เพราะชีวิตเราลิขิตด้วยตนเองได้ 


ร้านซิมทวีทรัพย์ ยินดีให้บริการ สอบถาม - สั่งซื้อเบอร์ 
โทร : 065-159-6666
Line : @simtaveesub
Email : Simtaveesub@gmail.com